Toetredingsvoorwaarden "Kunstvereniging Artificium VZW"

- Enkel leden kunnen deelnemen aan een tentoonstelling of evenement van Artificium VZW.
Niet leden moeten zich eerst registreren bij de vereniging om te kunnen deelnemen.
- Registreren kan door contact op te nemen met de voorzitter Theo Derboven.
Via email: Theo Derboven
Telefonisch: 0475/ 26 54 57
Online registratie via deze site, maar lees dan eerst Wat moet ik doen om mij online te registreren?
Persoonlijke kennismaking met het bestuur is steeds nodig, om lid te kunnen worden.
- De leden zijn niet verplicht om aan alle evenementen deel te nemen, maar 1 deelname
in de loop van 2 jaar is wel gewenst ( uitzonderingen worden aanvaard bij grondige redenen ).
- Er wordt vóór sommige tentoonstellingen of evenementen vergaderd.
Elke deelnemer krijgt hierover dan bericht.
Er wordt dan ook verwact dat deelnemende kunstenaars een seintje geven dat hij/zij wel dan niet aanwezig zal zijn!
- Voor elke tentoonstelling zal de deelnemende kunstenaar een kunstwerksteekkaart invullen.
Dit om eventuele fraude bij een schadegeval te vermijden.
Hiervoor wordt een gestandaardiseerd formulier gebruikt.
- Er wordt verwacht van de deelnemende leden, dat er geholpen wordt bij het opbouwen en afbreken
van de tentoonstelling of evenement. Dit gebeurt in onderling overleg met het bestuur.
- Iedere deelnemende kunstenaar is verantwoordelijk voor zijn werken, tot deze in de
tentoonstelling zijn geplaatst.
- Ook bij het afhalen is dit van toepassing. indien een kunstenaar niet over eigen vervoer
beschikt, en hij/zij de werken door derden laat transporteren. Blijft de eigenaar van de
kunstwerken toch verantwoordelijk. Deelnemende kunstenaars moeten steeds zorgen voor het transport
van hun werken naar en van een tentoonstelling of evenement!
Indien het transport gebeurt door een onbekende voor de vereniging moet dit op voorhand
vermeldt worden aan het bestuur ( naam en voornaam van de persoon die het transport zal verzorgen )!
- Het toezicht ( permanentie ) tijdens de tentoonstelling of evenement wordt door de deelnemers
zelf verzorgd, en gebeurt in samenspraak met het bestuur.
- Elk lid kan en mag, eender waar, op zichzelf tentoonstellen. Maar indien het lid tegelijkertijd
deelneemt aan een evenement bij ARTificium vzw, mag hij/zij hiervoor zijn permanentie niet verzaken.
- Door deel te nemen aan een tentoonstelling of evenement, geeft de kunstenaar automatisch toelating
aan het bestuur van ARTificium vzw, om foto's van zijn/haar kunstwerken en niet persoonlijke gegevens
te gebruiken voor de website van ARTificium vzw of om te publiceren in kranten of tijdscriften.
En indien nodig zelfs voor een radio of TV reportage.
- Het bestuur van ARTificium vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
- Bij een eventuele wijziging van deze toetredingsvoorwaarden, zal het bestuur van
kunstenaarsvereniging ARTificium vzw haar leden onmiddelijk op de hoogte brengen.

Voorwaarden aangepast en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 17 december 2014.

Dit venster sluiten